post

12 tác dụng của việc học ngoại ngữ

Vì sao bạn phải nỗ lực để học ngoại ngữ ? Vì bạn là giáo viên ở một trường học đa ngôn ngữ, bạn bắt buộc phải có khả năng tiếp cận với các sinh viên đến từ các nền văn hóa khác nhau. Những người di cư giảm bớt tác động của việc điều chỉnh cuộc sống nếu họ đã học ngôn ngữ của nước họ định đến từ trước. Học ngoại ngữ giúp bạn phá tan rào cản xã hội. Bạn sẽ được hưởng các lợi ích xã hội và kinh tế, cũng như những lợi ích tinh thần của việc học ngoại ngữ. Dưới đây là một số tác dụng của việc học ngoại ngữ. Read More