post

1. I hereby declare under penalty of perjury that the above information is true and correct to the best of my knowledge.

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng và chính xác, tôi xin chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ khai man nào.

2. Office of state registrar or signature of local registrar: Phòng đăng ký của bang hay chữ ký của cán bộ đăng ký (hộ tịch)

3. Statement of corrections: Nội dung đính chính

4. This is a true and exact reproduction of the document officially registered and placed on file in the office of the SOLANO COUNTY ASSESSOR / RECORDER.

5. This copy is not valid unless prepared on an engraved border displaying the seal, date of issuance and the original signature of the Deputy.

Đây là trang hữu ích để giúp "dịch tiếng Anh", các bạn sẽ rất tự tin dùng mà ngại phạm sai lầm gì. Đây là tài liệu do Công ty dịch thuật số 1 sưu tầm từ tài liệu do người bản xứ viết.

Học tiếng Anh với người bản xứ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *