post

12 từ tiếng Anh có nguồn gốc từ người Mỹ bản địa

Thứ hai là Ngày Columbus tại Hoa Kỳ. Theo truyền thống, các trường học đã dạy bọn trẻ rằng nhà thám hiểm người ý có một kỳ nghỉ vì ông “phát hiện ra New World”. Tất nhiên đó không phải sự thật. Nhưng ông đã đốt cháy một cuộc trao đổi văn hóa giúp định hình thế giới chúng ta đang sống trong ngày hôm nay. Read More