post

12 tác dụng của việc học ngoại ngữ

Vì sao bạn phải nỗ lực để học ngoại ngữ ? Vì bạn là giáo viên ở một trường học đa ngôn ngữ, bạn bắt buộc phải có khả năng tiếp cận với các sinh viên đến từ các nền văn hóa khác nhau. Những người di cư giảm bớt tác động của việc điều chỉnh cuộc sống nếu họ đã học ngôn ngữ của nước họ định đến từ trước. Học ngoại ngữ giúp bạn phá tan rào cản xã hội. Bạn sẽ được hưởng các lợi ích xã hội và kinh tế, cũng như những lợi ích tinh thần của việc học ngoại ngữ. Dưới đây là một số tác dụng của việc học ngoại ngữ. Read More

post

Bí quyết bí mật để người trưởng thành có thể học ngoại ngữ

Tôi đã học được rất nhiều ngoại ngữ như một người trưởng thành. Tôi có thể nói chuyện lưu loát bằng tiếng Pháp chỉ sau 17 ngày học bằng cách sử dụng các kỹ thuật sau đây. Lưu ý rằng trước đây tôi đã học tiếng Tây Ban Nha và nó không phải là ngoại ngữ đầu tiên tôi học. Read More

post

5 CEO hàng đầu thế giới giỏi ngoại ngữ nhất

Khi nhìn lại giờ học ngoại ngữ thời trung học, bạn có thể đã nghĩ “Tại sao mình lại cần điều này?” Chắc chắn, bạn có thể không cần ngôn ngữ thứ hai nếu tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn – nhưng rất có thể bạn đang đặt mình vào thế bất lợi, đặc biệt là trong thế giới kinh doanh. Read More