post

20 Thành ngữ nổi tiếng trong tiếng Anh

Mỗi ngôn ngữ đều có bộ sưu tập riêng những câu nói khôn ngoan. Chúng cho ta những lời khuyên và cuộc sống, truyền tải một số ý tưởng cơ bản, nguyên tắc và giá trị của một nền văn hóa / xã hội nhất định. Những câu nói này được gọi là “thành ngữ” hoặc tục ngữ nếu chúng tồn tại lâu hơn. Sau đây là danh sách những thành ngữ tiếng Anh thông dụng, bạn có thể học tiếng Anh bằng cách này. Read More