post

Bạn có bao giờ thắc mắc liệu Tiếng Anh có bao nhiêu từ vựng vậy ? Sao học mãi mà không hết ?

Tùy cách đếm cũng như cách định nghĩa thế nào là một từ riêng biệt mà có nhiều con số khác nhau về tổng số từ trong tiếng Anh. Con số này hiện đang là 171.476 từ hiện đang được liệt kê trong bộ từ điển toàn tập của Từ Điển Tiếng Anh Oxford.

Đối với người nước ngoài học tiếng Anh, biết và sử dụng đúng khoảng 5.000 từ đã là một thành tích. Đa số người học nhiều năm cũng chỉ dừng lại ở mức 2000 từ và thậm chí dùng không chính xác rất nhiều trong số 2000 từ này.

Một người nói tiếng Anh bản xứ trình độ đại học biết khoảng trung bình 30.000 từ, theo tính toán của nhiều nhà nghiên cứu.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *